CREADOR DE LITERATURA


  << enrere
   

  NOM I COGNOMS Josep Maria Ferran Torrent
  PROFESSIÓ Psicopedagog, investigació psicosocial recerca acció
  LLOC DE NAIXEMENT Reus
  ANY DE NAIXEMENT 1957
  LLOC DE RESIDÈNCIA Tarragona
  ADREÇA C. Pere Martell, 27, 4t 1a, 43005 Tarragona
  TELÈFON 977 223 268
  ADREÇA ELECTRÒNICA josepmariaferran@territoriscreatius.cat


  ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

  Pàgina web http://www.educert.cat
  Bloc http://blocs.territoriscreatius.cat/eaps
  Pàgina personal http://blocs.territoriscreatius.cat/ferrancrea
  http://www.educrea.cat
  • ÀMBIT ARTÍSTIC Literatura
  • DEFINICIÓ DE LA TASCA CREATIVA

   Fotografia. Conferenciant. Radiofonista. Material didàctic. Promoció cultural i artística. Organitzo trobades socials. Poesia.

  • INTERESSOS

   Fomentar la creació ciutadana cooperant.
   Societat inclusiva educació en la certesa.
   Estratègies per al foment de la cooperació i la creativitat.
   Per a la creació ciutadana cooperant.
   Articles.
   Blocs de fotos.
   Blocs.
   Educació en la creativitat.

  • ACTIVITATS REALITZADES

   SP2, un programa de ràdio local, és el relat del viatge setmanal a un planeta imaginari. És la Terra el 2022. Premi Micro 2007.
   [Relat prospectiu d'aparent ciència-ficció però de base científica segons fets i dades actuals.]

   "Cabacejar, el goig de descobrir l'amistat", poema musicat i cantat per Consol Vericat. Dedicat el 2007 al poble de Cabacés. Estrenat el 5 d'agost de 2007 a Cabacés. Reconeixement EDUcert 2007 i EDUcre@ 2007.

   Un poema musicat per Josep Enric Peris i cantat per Consol Vericat. 9 de novembre de 2008, Museu d'Art Modern. Reconeixement EDUcert 2008 i EDUcre@ 2008.

  • PREMIS OBTINGUTS


   Beques

   1985
   Beca a París.
   Presentació del joc "Escacs digital", Muestra Nacional de Experiencias en el Aula, Saragossa.
   "Programa de Taquitoscopia Estimuladora", ICE-UB.

   1987
   "Programa d'Estudi i de Recerca Matemàtica Estimuladora del Desenvolupament", ICE-UPC.

   1988
   "Programa Intercicles", ICE-UPC.

   1989
   "Els jocs toponímics i l'aplicació escolar", elaboració de material escolar per al Departament d'Ensenyament.

   1991
   Ceradai (Ràdio Sant Pere i Sant Pau), Premi Micro.

   1992
   El so de la lluna
   (Ràdio Sant Pere i Sant Pau), Premi Micro.
   "El mètode DAI o del desenvolupament d'ajuda a qualsevol infant", Institut d'Estudis Catalans.

   1993
   La poma i la plastilina (Tarragona Ràdio), Premi Micro.

   1996
   "L'APCIISE o la distància en educació entre informar-se i decidir-se", Institut d'Estudis Catalans.

   2004
   "Decisiologia, decisioanàlisi i la capacitat recurrent disponible", Distinció en honor a la causa per la U.I. del Perú.

   2005
   Distinció Honorable Educador Iberoamericano pel treball en formació i avaluació ràpida i els seus instruments FIITS, Consejo Iberoamericano.

   2006
   "La ment fràgil", Distinció in memorial Paulo Freire, per la Fundación Iberoamericana.

   2007
   SP2 (un viatge setmanal al nostre planeta imaginari), Premi Micro.

   2008
   XII Premi Modest Gené a la difusió i a l'estudi de l'artista.

  • ALTRES INFORMACIONS

   Publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.
   "La investigación en formación permanente alternativa del profesorado del AT para mejorar la comunicación", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva n. 42, 1999.
   "El Análisis Transaccional como instrumento al servicio de la salud y del bienestar social de la ciutadanía del siglo XXI", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva, n. 44, 2000.
   "Ceradai va exposar el joc del Priorat i el joc de la Foia a Santes Creus", Nord, n. 9, 2000.
   "Informe sobre investigación social. El programa Pax Alba", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva, n. 49, 2003.

   Ponències i articles
   Divulgació de la creació de material didàctic en l'àmbit cultural.
   "El civisme generador de la creativitat", a Jornades d'estudi sobre les àrees rurals, Tortosa, maig de 1986. Publicat a Cultura i societat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
   "La reforma educativa. Un reto para la orientación", a V Jornadas nacionales de orientación ediucativa, València, novembre de 1989. Publicat amb el títol "Un programa de orientación profestional a octavo de EGB y la secundaria obligatoria".
   "El joc toponímic comarcal: eina educativa i cultural, i mitjà d'informació turística", a Jornades d'estudi sobre les zones de muntanya, Tremp, juny de 1989. Publicat a Cultura i societat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990.
   "El patrimoni cultural i natural de la conca del Montsant", a Cultura fluvial del Pirineu  a la Mediterrània, Tortosa, novembre de 1994. Publicat a Actes de les I Jornades d'estudi de la cultura fluvial Pirineu-Mediterrània, Col·lecció Lletres de l'Ebre, Tortosa, 1997.
   "Els treballs de recerca pedagògica catalana de la filial i el paper de l'Institut d'Estudis Catlalans", a Simposi sobre l'aportació cultural i científica de l'IEC (1990-1997), Barcelona, desembre de 1997.

   Jornades pedagògiques
   "L'ús del laboratori com a reforç d'aprenentatge", a II Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències Naturals, Tarragona, març de 1989. Publicat a Actes del II Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències Naturals, Eumo Editorial, Vic, 1989.
   "Treball sobre les relacions i les emocions a pàrvuls 5 anys", a V Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil, ICE UAB, Barcelona, setembre de 2000.
   "El mètode DAI. Instrument d'avaluació i material curricular", a Jornades d'Innovació Educativa, Sant Cugat del Vallès, setembre de 1994. Publicat a Experiències d'Innovació Educativa. 1. Tractament de la diversitat, Barcelona, 1995.
   "Escacs digital", a II Jornades de didàctica de les matemàtiques. Mostra d'experiències i recursos per a l'aula, Reus, febrer de 1994.
   "El método DAI (proyecto sociocultural)", a Jornadas Más allá del currículum. La alternativa sociocultural en la educación, Madrid, febrer-març de 1995.
   "El mètode DAI. El repte de l'atenció a la diversitat", a Simposi internacional L'educació: el repte del tercer mil·leni, Sitges, 1995.
   "Escacs digital", a Actas de la III Muestra nacional, Saragossa, 1985.
   "El juego toponímico como taller de aplicación escolar", a Actas dela VII Muestra nacional, Saragossa 1989.

   Publicacions de caràcter científic, projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines del professor de psicologia i pedagogia.
   Pàgina web associativa i de resultats de la investigació psicopedagògica i pedagògica
   Camp d'investigació social educadora i de serveis. Perfil de la tasca decisiològica o model català d'ajuda en la presa de decisions cap a la pròpia autonomia personal de l'aprenentatge formal a l'informal.

   Publicacions breus
   "Esbós del mètode DAI. Anàlisi integroactivadora. Disseny d'ajufa a qualsevol infant", Centre d'Estudis Ceradai, Tarragona, 1989.
   "Desenvolupament d'ajuda pedagògica a qualsevol infant", a Monogràfic 2 del butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Barcelona, 1992.
   "L'ajut pedagògic constructivista en la seva intervenció i la influència social de l'educació. La distància entre informar-se i sentir-se alliberat", a Monogràfic 4 del butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Barcelona, 1999.

   Altres activitats
   Conferències.
   Mostra EDUcre@ 2007 i 2008.
   Cursos i tallers.
   Participa com assessor del Departament en la formació permanent del professorat PFZ de la demarcació de Tarragona en atenció a centres educatius.
   Jutge de Pau, substitut proposat en elecció per l'Ajuntament de Cabacés per a desenvolupar el projecte Protocol.just en TRANSMÈDIA en mediació intercultural. BOP Núm. 274  pàg. 21, 26 de novembre de 2007 (http://www.altanet.org/bop/pdf/2007/20071126.pdf#2007/13646).

  • QUÈ M'AGRADA

   Tota mena d'art, còmic, contes, iniciatives i recursos per al desplegament de la Llei Educació Catalana com a resposta a les necessitats del nostre país, iniciatives culturals i socials.