LITERATURA
NOM I COGNOMS Josep Maria Ferran i Torrent
PROFESSIÓ Professor Especialista d'Orientació Educativa d'institut d'ensenyament secundari, psicopedagog terapeuta i mestre d'audició i lleng, investigació psicosocial recerca acció en COOPERIS www.cooperis.cat
LLOC DE NAIXEMENT Reus
ANY DE NAIXEMENT 1957
LLOC DE RESIDÈNCIA Tarragona
ADREÇA Carrer Pere Martell, 27, 4, 1
TELÈFON 977 223 268
ADREÇA ELECTRÒNICA info@cooppel.org


ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

josep Maria Ferran Torrent
 • ÀMBIT ARTÍSTIC Literatura
 • DEFINICIÓ DE LA TASCA CREATIVA

  En l'actualitat estic investigant les possibilitats del Cooppel, primer joc del món, que inclou tècniques d'estudi i mnemotècniques que es pot jugar en temps d'oci creatiu i diversió cooperativa, en família, en colla, en competició coexitosa com els castells humans. Joc catalogat de taula i de tauler que fomenta l'autonomia en l'aprennetatge de les persones en qualsevol edat. Més especialment s'aplica en menors d'edat per a compensar les desigualtats socials, els riscos de vulnerabilitat i de marginació social.

  La meva tasca es centra a més de la difusió en territoris catalano parlants també en el món hispanoparlant.

  Dissenyador de mitjons de compressió per a home.

  Fotografia. Conferenciant. Radiofonista. Creació de material didàctic. Promoció cultural i artística. Organitzo i animo trobades socials amb recursos radiofònics i audiovisuals. Poesia i relats.

  En 2013 vaig estar proposat per persones escriptores i per responsables d'entitats i d'associacions a quatre premis. "Sols ser candidat és un honor i un repte, com la participació en les Olímpiades. La participació de tothom motiva la millora dels esportistes i a més les fan possibles" .

 • INTERESSOS

  Fomentar la creació ciutadana cooperant per mitjà del Cooppel.
  Societat inclusiva educació en la certesa.
  Estratègies per al foment de la cooperació i la creativitat.
  Per a la creació ciutadana cooperant.
  Articles.
  Blocs de fotos.
  Blocs.
  Educació en la creativitat.

 • OBRA PUBLICADA/EDITADA

  1.- Es troben en ARGUS de la Biblioteca Pública de Tarragona:
  - Diversos articles a la revista Violi i membre del consell de redacció entre 2006-2009
  - Esbós del mètode DAI ICE -UPC Tarragona 1989
  - Els jocs toponímics com a motivadors del patrimoni cultural i natural de la Conca del montsant: el joc de la goteta del Montsant, el joc del Priorat i el joc de Cabacés 1997
  - Amb el llapis fem camí. Peonada cultural. Jocs Ceradai 1989

  2.- Publicats i previsible incorporats a ARGUS de forma immediata:
  El Tresbol, jocs cooperatius creatius 2011
  El 3B, ADN dels valors i dels jocs cooperatius creatius 2012

  El Cooppel. L'esport mental de la cooperació pel diàleg interactiu. Les aplicacions a l'escola, a l'institut, a la família i a les associacions. Núm. 53 del Comental. DL  T-474- 2013

  AS+Cooppel. L'assessorament psicopedagògic amb l'eina educativa del Cooppel. DL T- 25- 2014

  3.- Dirigeix i edita:

  En l'actualitat escric i publico quatre fulletons:

  -El Comental (Marca CoMental, abreujat: CoM), consisteix en comentaris de la cooperació mental de la teoria i de la pràctica del Cooppel en els territoris de parla catalana. Amb 150 números publicats des de el 01 de juny de 2013 (12-03-14). DL  T-474 - 2013

  -El Cooppel.es, edició en espanyol, de comentaris del Cooppel. DL T-244- 2014

  -"PuC+?..., edició de produccions de processos i productes a partir de les preguntes mentals clau per aprendre a aprendre amb llibertat i responsabilitat. DL. T-322- 2014, aparegut el 12-02-14. També registrarà els Cooppel.Rècords al voltant del Cooppel.

  - Cooppel Global (Abreviat Cooppel Glob) Registra les publicacions sobre la teroria i la pràctica al voltant del Cooppel arreu del món i amb tots els idiomes amb els seus DL respectius. DL  T 323- 2014 Amb el núm. 01 el 24 de febrer de 2014.

  També he publicat 3B.Fulletons Ceradai de publicació mensual amb díposit legal D.L. T-1.009-2012: 

  3B. Decisiologies educatives, científiques i culturals de la ciutadania de la Terra.
  3B. Fullet@prèn sobre fets, vivències i creacions al voltant del 3B i intercanvi entre persones i famílies sobre jocs de taula tradicionals
  3B. Diari a bord, és una auca de fotos al voltant de la recerca local del mateix autor


  4.- La revista "Això...Aleixarenc" 1977-79 Arxiu Comarcal del Baix Camp. Direcció, membre del consell de redacció  i de publicacions: Vaig presentar la iniciativa organitzant una xerrada en novembre de  1976.

   

   

 • ACTIVITATS REALITZADES

  SP2, un programa de ràdio local, és el relat del viatge setmanal a un planeta imaginari. És la Terra el 2022. Premi Micro 2007.
  [Relat prospectiu d'aparent ciència-ficció però de base científica segons fets i dades actuals.]

  "Cabacejar, el goig de descobrir l'amistat", poema musicat i cantat per Consol Vericat. Dedicat el 2007 al poble de Cabacés. Estrenat el 5 d'agost de 2007 a Cabacés. Reconeixement EDUcert 2007 i EDUcre@ 2007.

  Un poema musicat per Josep Enric Peris i cantat per Consol Vericat. 9 de novembre de 2008, Museu d'Art Modern. Reconeixement EDUcert 2008 i EDUcre@ 2008.

 • PREMIS OBTINGUTS


  Beques

  1985
  Beca a París.
  Presentació del joc "Escacs digital", Muestra Nacional de Experiencias en el Aula, Saragossa.
  "Programa de Taquitoscopia Estimuladora", ICE-UB.

  1987
  "Programa d'Estudi i de Recerca Matemàtica Estimuladora del Desenvolupament", ICE-UPC.

  1988
  "Programa Intercicles", ICE-UPC.

  1989
  "Els jocs toponímics i l'aplicació escolar", elaboració de material escolar per al Departament d'Ensenyament.

  1991
  Ceradai (Ràdio Sant Pere i Sant Pau), Premi Micro.

  1992
  El so de la lluna
  (Ràdio Sant Pere i Sant Pau), Premi Micro.
  "El mètode DAI o del desenvolupament d'ajuda a qualsevol infant", Institut d'Estudis Catalans.

  1993
  La poma i la plastilina (Tarragona Ràdio), Premi Micro.

  1996
  "L'APCIISE o la distància en educació entre informar-se i decidir-se", Institut d'Estudis Catalans.

  2004
  "Decisiologia, decisioanàlisi i la capacitat recurrent disponible", Distinció en honor a la causa per la U.I. del Perú.

  2005
  Distinció Honorable Educador Iberoamericano pel treball en formació i avaluació ràpida i els seus instruments FIITS, Consejo Iberoamericano.

  2006
  "La ment fràgil", Distinció in memorial Paulo Freire, per la Fundación Iberoamericana.

  2007
  SP2 (un viatge setmanal al nostre planeta imaginari), Premi Micro.

  2008
  XII Premi Modest Gené a la difusió i a l'estudi de l'artista.

 • ALTRES INFORMACIONS

  Publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

  "La investigación en formación permanente alternativa del profesorado del AT para mejorar la comunicación", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva n. 42, 1999.
  "El Análisis Transaccional como instrumento al servicio de la salud y del bienestar social de la ciutadanía del siglo XXI", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva, n. 44, 2000.
  "Ceradai va exposar el joc del Priorat i el joc de la Foia a Santes Creus", Nord, n. 9, 2000.
  "Informe sobre investigación social. El programa Pax Alba", Análisis Transaccional y Psicología evolutiva, n. 49, 2003.

  Ponències i articles
  Divulgació de la creació de material didàctic en l'àmbit cultural.
  "El civisme generador de la creativitat", a Jornades d'estudi sobre les àrees rurals, Tortosa, maig de 1986. Publicat a Cultura i societat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988.
  "La reforma educativa. Un reto para la orientación", a V Jornadas nacionales de orientación ediucativa, València, novembre de 1989. Publicat amb el títol "Un programa de orientación profestional a octavo de EGB y la secundaria obligatoria".
  "El joc toponímic comarcal: eina educativa i cultural, i mitjà d'informació turística", a Jornades d'estudi sobre les zones de muntanya, Tremp, juny de 1989. Publicat a Cultura i societat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990.
  "El patrimoni cultural i natural de la conca del Montsant", a Cultura fluvial del Pirineu  a la Mediterrània, Tortosa, novembre de 1994. Publicat a Actes de les I Jornades d'estudi de la cultura fluvial Pirineu-Mediterrània, Col·lecció Lletres de l'Ebre, Tortosa, 1997.
  "Els treballs de recerca pedagògica catalana de la filial i el paper de l'Institut d'Estudis Catlalans", a Simposi sobre l'aportació cultural i científica de l'IEC (1990-1997), Barcelona, desembre de 1997.

  Jornades pedagògiques
  "L'ús del laboratori com a reforç d'aprenentatge", a II Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències Naturals, Tarragona, març de 1989. Publicat a Actes del II Simposi sobre l'ensenyament de les Ciències Naturals, Eumo Editorial, Vic, 1989.
  "Treball sobre les relacions i les emocions a pàrvuls 5 anys", a V Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil, ICE UAB, Barcelona, setembre de 2000.
  "El mètode DAI. Instrument d'avaluació i material curricular", a Jornades d'Innovació Educativa, Sant Cugat del Vallès, setembre de 1994. Publicat a Experiències d'Innovació Educativa. 1. Tractament de la diversitat, Barcelona, 1995.
  "Escacs digital", a II Jornades de didàctica de les matemàtiques. Mostra d'experiències i recursos per a l'aula, Reus, febrer de 1994.
  "El método DAI (proyecto sociocultural)", a Jornadas Más allá del currículum. La alternativa sociocultural en la educación, Madrid, febrer-març de 1995.
  "El mètode DAI. El repte de l'atenció a la diversitat", a Simposi internacional L'educació: el repte del tercer mil·leni, Sitges, 1995.
  "Escacs digital", a Actas de la III Muestra nacional, Saragossa, 1985.
  "El juego toponímico como taller de aplicación escolar", a Actas dela VII Muestra nacional, Saragossa 1989.

  Publicacions de caràcter científic, projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines del professor de psicologia i pedagogia.
  Pàgina web associativa i de resultats de la investigació psicopedagògica i pedagògica: www.gencat.net/entitats/ceradai.htm
  Camp d'investigació social educadora i de serveis. Perfil de la tasca decisiològica o model català d'ajuda en la presa de decisions cap a la pròpia autonomia personal de l'aprenentatge formal a l'informal.

  Publicacions breus
  "Esbós del mètode DAI. Anàlisi integroactivadora. Disseny d'ajufa a qualsevol infant", Centre d'Estudis Ceradai, Tarragona, 1989.
  "Desenvolupament d'ajuda pedagògica a qualsevol infant", a Monogràfic 2 del butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Barcelona, 1992.
  "L'ajut pedagògic constructivista en la seva intervenció i la influència social de l'educació. La distància entre informar-se i sentir-se alliberat", a Monogràfic 4 del butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia, Barcelona, 1999.

  Altres activitats
  Conferències.
  Mostra EDUcre@ 2007 i 2008.
  Cursos i tallers.
  Participa com assessor del Departament en la formació permanent del professorat PFZ de la demarcació de Tarragona en atenció a centres educatius.
  Jutge de Pau, substitut proposat en elecció per l'Ajuntament de Cabacés per a desenvolupar el projecte Protocol.just en TRANSMÈDIA en mediació intercultural. BOP Núm. 274  pàg. 21, 26 de novembre de 2007 (https://www.altanet.org/bop/pdf/2007/20071126.pdf#2007/13646).

 • QUÈ M'AGRADA

  Tota mena d'art, còmic, contes, iniciatives i recursos per al desplegament de la Llei Educació Catalana com a resposta a les necessitats del nostre país, iniciatives culturals i socials.

Banners

 

Troban’s a les xarxes socials