CREADORS


  1 creadors amb el TAG vidre
  DIRECTORI DE ARTS VISUALS
  NOM I COGNOMS Ester Fabregat Molné Esgat
  PROFESSIÓ Escultora
  LLOC DE NAIXEMENT Tarragona
  LLOC DE RESIDÈNCIA Entre Berlín, Atenes i Valls.

  Resultats: 1