BLOC Territoris Creatius


El CAER i Territoris Creatius presenten la beca CREA per a creadors del Camp de Tarragona
  • Aquesta nova convocatòria artística es fa en el marc de la plataforma de creadors del Camp de Tarragona amb l'objectiu de promoure la producció interdisciplinar i l'exhibició de la seva tasca

El director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Agràs, i el director del Centre d'Arts Escèniques Reus, Cèsar Compte, han presentat avui el projecte CREA, una convocatòria que enceten conjuntament les dues organitzacions amb l'objectiu d'incentivar la relació de les arts escèniques amb altres disciplines i de la qual sorgirà una producció escènica en què el llenguatge del circ podrà rebre un tractament innovador.

Aquesta iniciativa està orientada a companyies i creadors del territori i té com a objectiu afavorir la creació entre diverses disciplines artístiques. Els creadors i companyies que hi vulguin optar hauran de presentar un projecte que utilitzi llenguatges propis de les arts en viu (teatre, dansa, circ, performance i art d'acció en general; música i art sonor; poesia i literatura experimental; cinema i audiovisuals) i que compti amb una posada en escena, és a dir, que sigui representable. El llenguatge del circ haurà de ser-hi present, ja sigui a través de l'ús de tècniques circenses o com a element d'inspiració o ambientació per a artistes de diferents disciplines (arts plàstiques, literatura, música, audioivisuals...) que vulguin aproximar-s'hi.

El projecte CREA, que està dotat amb 4.000 euros, està destinat als artistes del territori inscrits en qualsevol categoria de Territoris Creatius. El guanyador s'obliga a presentar el projecte guardonat a Reus durant el mes de maig de 2012, sempre i quan el jurat així ho determini. També es posarà en contacte els premiats amb els agents culturals que es considerin més adients per a la distribució i circulació del producte resultant.

BASES COMPLETES

En el marc de Territoris Creatius, els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i el Centre d'Arts Escèniques Reus - CAER proposen el projecte Crea amb la intenció d'afavorir la creació entre diverses disciplines artístiques i d'aproximar diferents visions artístiques al món del circ.  

1. Podran optar a la beca totes les companyies i creadors/res inscrits en qualsevol categoria de Territoris Creatius (http://www.territoriscreatius.cat/), amb l'única condició que el projecte que presentin no estigui estrenat.

2. El projecte que es presenti haurà de preveure una posada en escena i utilitzar llenguatges propis de les arts en viu (teatre, dansa, circ, performance i art d'acció en general; música i art sonor; poesia i literatura experimental; cinema i audiovisuals).

3. El llenguatge del circ haurà de ser-hi present, ja sigui a través de l'ús de tècniques circenses o com a element d'inspiració i/o ambientació.

4. La beca està dotada amb 4.000 € i el seu import es farà efectiu en dues parts iguals: la primera, en l'acte de proclamació del projecte guanyador, i la resta, en el moment del lliurament del treball realitzat i després que el jurat i els tècnics responsables n'hagin examinat la qualitat. Aquests diners serviran, íntegrament, per a la producció i la realització del projecte premiat. També es posarà en contacte els premiats amb els agents culturals que es considerin més adients per a la distribució i circulació del producte resultant.

5. Els requisits indispensables per poder optar a la beca són:

a) Presentar sol·licitud de participació. Aquesta sol·licitud haurà d'incloure: dades del sol·licitant, nom de la companyia, títol del projecte i de l'espectacle a representar en cas de ser finalista. El model de sol·licitud el podeu trobar a: http://www.territoriscreatius.cat/.
b) Presentar el projecte de l'espectacle pel qual s'opta a la beca. El projecte haurà d'incloure com a mínim la informació següent: currículum dels sol·licitants, definició de la idea o del projecte (o de la seva gènesi), breu sinopsi, descripció de l'equip artístic i/o tècnic, pla de treball. Es valorarà molt positivament la presentació d'un pla d'explotació.

6. En cas que es porti en mà o s'enviï per correu postal, la documentació s'haurà de lliurar al Registre dels Serveis Territorials (c. Major, 14, 43003, Tarragona), i caldrà presentar-la en paper i també en un CD o DVD. En cas que s'enviï per correu electrònic, caldrà enviar-la a l'adreça tc@territoriscreatius.cat i al cos del missatge caldrà que constin les dades del sol·licitant (nom i cognoms, adreça postal completa, telèfon, adreça electrònica i NIF) i que el formulari de sol·licitud i el projecte s'adjuntin al missatge. Pel que fa a les propostes rebudes per correu electrònic, l'organització farà arribar un acusament de recepció del missatge; només a partir d'aquest moment quedarà constància formal i oficial que la sol·licitud ha estat acceptada.

7. El termini per presentar la documentació finalitza el 14 de novembre de 2011 a les 15 h.

8. La documentació presentada restarà en propietat i no es retornarà.

9. Un jurat qualificat, format per personalitats de reconegut prestigi en el món escènic, seleccionarà el projecte becat valorant-ne:

a) La professionalitat, l'originalitat i, especialment, el seu caràcter interdisciplinari, així com la transversalitat d'agents participants en altres modalitats de Territoris Creatius.
b) Els mèrits individuals i col·lectius que figurin en els currículums presentats.
c) La creació en l'àmbit de les arts del circ, especialment l'ús de tècniques i/o llenguatge circense.

10. El guanyador s'obliga a presentar el projecte guardonat a Reus, segons s'acordi amb els Serveis Territorials i amb el CAER, durant el mes de maig de 2012, sempre i quan el jurat així ho decideixi.

11. El projecte guardonat haurà de destacar, sempre que es representi, el guardó obtingut, això és, portarà el subtítol: Beca Crea - Territoris Creatius. La companyia haurà de fer constar el logo dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona, del CAER - Centre d'Arts Escèniques Reus i de Territoris Creatius en tota la publicitat que editi de l'espectacle.

12. La presentació de la documentació implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria.

13. Les decisions del jurat seran inapel·lables i aquest resoldrà se­gons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes ba­ses.

Recomanacions:
- Opteu per presentacions simples i de fàcil manipulació.
- No relligueu ni enquaderneu el projecte.
- Presenteu el projecte preferentment en Din A-4.
- No feu despeses innecessàries en la presentació del projecte, no és un valor afegit.

Organitzen:
Centre d'Arts Escèniques Reus - CAER
Serveis Territorials de Cultura

Col·labora:
Universitat Rovira i Virgili

Dins del marc de:
Territoris Creatius

Tarragona, 14 de setembre de 2011

Més informació:
977 010 657 / 977 251 500
patricia.fernandez@caer.cat / tc@territoriscreatius.cat
http://www.territoriscreatius.cat/  / http://www.caer.cat/